O Fundacji

Fundacja Zakątek Fantastyki, zlokalizowana w sercu Bielska-Białej, jest dynamiczną organizacją, która tchnęła nowe życie w lokalną scenę kultury, gier i sportu. Nasza misja jest prosta, ale ambitna – chcemy promować i wspierać te trzy filary, które uważamy za kluczowe dla rozwoju kreatywności, zdrowego stylu życia i silnej społeczności.

Nasze cele

 1. Działalność społeczna, artystyczna i edukacyjna na rzecz integracji dzieci, młodzieży i dorosłych;
 2. Działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu;
 3. Wspieranie działań organów państwa i organizacji pozarządowych, służących promowaniu pozytywnych wzorców rekreacji;
 4. Upowszechnianie wzorców aktywnego i twórczego wypoczynku;
 5. Inicjowanie działań propagujących życie bez zażywania środków odurzających;
 6. Rozwijanie kreatywności, zdolności aktorskich i wyobraźni;
 7. Kształtowanie pozytywnych relacji w społeczeństwie;
 8. Kształtowanie pozytywnego postrzegania siebie i kreatywnego rozwijania swoich zainteresowań;
 9. Promowanie wyrównywania szans udziału w życiu kulturalnym i społecznym osób niepełnosprawnych;
 10. Działanie na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 11. Podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów społecznych dzieci i młodzieży;
 12. Promowanie gier bez prądu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 13. Integracja międzypokoleniowa.
 14. Prowadzenie działalności odpłatnej lub nieodpłatnej w zakresie działań statutowych

Aktualności

Przeczytaj o najnowszych wydarzeniach oraz informacjach od naszej fundacji: